Per posar-te en contacte amb les Lucis, demanar informació, pressupostos, idees o saber en què caminen, pots escriure a info@luciernagasarteaccion.com, per DM a les nostres xarxes socials.